LUFTKJØLT VANNKJØLER OG REVERSIBLE VARMEPUMPER

Vi leverer ulike isvannsløsninger!

Isvann med frikjøling og varmepumpe funksjon.

Både 230 og 400v

Kapasitet: fra 5 – 1523 kw pr unite