Velkommen til Aktiv Kjøling AS

Firmaet fokuserer på energisparing og ventilasjon. Har siden starten installert en økende mengder varmepumper av alle typer.

Årlige driftskostnader for bygninger er viktig for både næringslivet og privatpersoner.

Rutinemessing vedlikehold av alle tekniske installasjoner i bygg er en forutsetning for at disse skal yte maksimalt.

Som alt annet varer ikke eksisterende anlegg evig. Våre teknikere feilsøker og reparerer alle typer anlegg fra ulike leverandører, med meget gode tilbakemeldinger.

Dagens varmepumper er utviklet for nordiske forhold. En god investering som gir deg utallige bruksområder og løsninger.


Ta kontakt for en uforpliktende gjennomgang av deres installasjoner.

24-timers vakttelefon: 978 36 740

De stoler på oss:

HVORFOR VELGE OSS

 • Fornøyde kunder.
 • Høy kvalitet.
 • Bred kompetanse.
 • Lang erfaring.
 • Stabil drift.
 • Trygghet for leveransen.

ventilasjon

 • Filter
 • Vifter
 • ventilasjons aggregater
 • avfukter
 • befukter

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

Vi vil gjerne hjelpe dere med

 • Kjøling
 • Energi
 • Service
 • Ventilasjon svarmepumper

Kjøling

I EU kommisjonsforordning (EF) 303/2008 er det fastsatt hvilke minstekrav og vilkår som gjelder for sertifisering av foretak og personell med hensyn til stasjonære kulde-, klima- og varmepumpeanlegg som inneholder F-gasser. Alle personer og foretak i Norge som utfører installasjon og vedlikehold på slike anlegg, må inneha et sertifikat tilsvarende den kategori de jobber innenfor. Les om kravene og sertifiseringen iht. F-gass forordningen (person- og bedriftssertifisering) her, eller les mer om F-gass forordningen hos Isovator.

F-gass direktivet

Formålet med forordningene er å redusere utslippene av de moderat til sterke klimagassene hydrofluorkarboner (HFK), perfluorkarboner (PFK) og svovelheksafluorid (SF6). Hovedfokus er å minimalisere lekkasjer og sikre oppsamling av brukt gass fra typiske bruksområder, samt sørge for at personell og bedrifter som håndterer gassene innehar nødvendig kompetanse. Innføring av f-gass forordningen er en del av EUs handlingsplan for å kutte utslippene av klimagasser med 20 prosent innen 2020.

Hva betyr dette for deg som kunde

F-gass forordningen stiller krav til regelmessige lekkasjekontroller av alle kuldeanlegg, varmepumpeanlegg og luftkondisjoneringsanlegg over en gitt størrelse (mer enn 3 kg kuldemedie), samt til behandling av brukt gass.

Hva betyr dette for oss som bedrift/leverandør

Personell og bedrifter som skal håndtere disse gassene må være sertifisert. Det stilles også krav til merking av utstyr og føring av loggbok over gassregnskap og kontroller.

Hva kan vi gjøre for deg

Vi har personell som er sertifisert etter kravene i F-gass forordningen, og som er kvalifisert til å utføre arbeid på anlegg som inneholder fluorholdige klimagasser (kuldemedie).

Dersom du allerede har serviceavtale for anlegget ditt med oss, vil vi gjøre tilpasninger i avtalen (tilleggsavtale) slik at kravene i F-gass direktivet ivaretas.

Dersom du ikke har serviceavtale må du få kartlagt type anlegg og mengde kuldemedie for å få avklart om anlegget omfattes av kravene i forskriften. Ta kontakt med oss dersom du er usikker eller ønsker bistand.

Informasjonen gitt ovenfor er ikke uttømmende. For nærmere informasjon henvises til gjeldende lovverk, samt annen relevant informasjon.

Energi

Energioptimalisering av bygg er vesentlig for alle byggeiere. Her kan en hel rekke tiltak hjelpe til med å redusere drift- og vedlikeholdskostnaden. Ventilasjon, varme og kjøling er en del av disse tiltakene. Systematisk og kontinuerlig kontroll av energibruken til tekniske installasjoner er alltid et av de viktigste energibesparende tiltak man kan gjøre.

Service, reparasjon og vedlikehold

Service og vedlikehold av ventilasjonsaggregater er ofte forbundet med en utgiftspost for byggeiere, men dette kan også hjelpe til med å få ned det totale driftsbudsjettet.

Tekniske installasjoner i bygget har alle potensial til energibesparelse.

Derfor har vi hovedfokus på energibesparelse i bygg. Vi fokuserer på stabil drift , og garanterer reduksjon i energiforbruket.

Konkurransedyktig priser på vedlikehold / rammeavtaler. Rabatt på timepriser og forbruksmatriell ved godkjente avtaler.

Ta kontakt for en uforpliktende gjennomgang av deres installasjoner.

Ventilasjonsvarmepumper

Dagens varmepumper er utviklet for norske forhold. Her finnes det flere typer og fabrikater. Luft/luft og luft/vann henter energien fra uteluften. Væske/vann henter naturlig lagret energi fra jord, fjell, vann, sjø, sol og annen overskuddsenergi. Disse varmepumpene er produsert for å spare energi.

Vi leverer og monterer varmepumper for tilkobling til eksisterende ventilasjonsaggregater.

NOVAP har lenge påpekt at riktig installasjon er en forutsetning for et optimalt varmepumpeanlegg og advarer på det sterkeste å kjøpe varmepumper for selvmontering. Dette er forbudt i resten av Europa og vil i løpet av kort tid også bli forbudt i Norge. Dette fordi varmepumper inneholder en gass under høyt trykk, som ved utslipp er svært miljøskadelig. Denne gassen medfører ingen risiko eller miljøfare når varmepumpen installeres og demonteres av fagfolk.

1. Anlegg som inneholder 3 kg eller mer av flourholdige klimagasser, skal kontrolleres for lekkasje minst en gang hver tolvte måned. Dette gjelder ikke for utstyr med hermetisk lukkede systemer som er merket som dette og som inneholder mindre enn 6 kg av flourholdige klimagasser.

2. Anlegg som inneholder 30 kg eller mer av flourholdige klimagasser, skal kontrolleres for lekkasje minst hver sjette måned.

3. Anlegg som inneholder 300 kg eller mer av flourholdige klimagasser, skal kontrolleres for lekkasje minst hver tredje måned.

4. Anlegg skal kontrolleres for lekkasje innen én måned etter at lekkasje er reparert for å sikre at reparasjonen har vært effektiv.

NYHETER

Kontakt Oss

 • Sollia 101481 Hagan, Norge
 • Telefon : +47 22 32 48 40
 • Epost :